Złota epoka
Jagiellonów

Zabytki zgromadzone na wystawie „Złota epoka Jagiellonów” pozwalają zastanowić się nad tym, jaka była Polska Jagiellonów. Zachęcają, by spojrzeć przez ich pryzmat na mit złotego wieku, który silnie zakorzeniony jest w polskiej tradycji i kulturze. W jaki sposób się zrodził? Dokumenty i artefakty stanowiące namacalne świadectwo tamtych czasów, stanowią dowód na to, że został on zbudowany na silnych podstawach stworzonych przez Jagiellonów.

Wysoka, humanistyczna kultura wielonarodowego, wielokulturowego i wielowyznaniowego państwa, które uniknęło walk religijnych, podejmując jednak polemiki i dysputy religijne, mogła powstać w granicach wyznaczonych przez stosowne prawa. Twórcy wystawy nie obalają tego mitu. Pokazują materiały, na podstawie których tradycja „złotego wieku kultury polskiej” wyrosła i które zagwarantowały jej trwałość. Organizatorzy wystawy zachęcają, by sięgać do tej tradycji zrodzonej w „złotej epoce Jagiellonów”. Zabytki te pozwalają bowiem zrozumieć w pełni hymn do Boga Jana Kochanowskiego: „Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary”, bowiem tylko w szczęśliwym i spokojnym państwie mogła powstać ta głęboka pochwała Boga wyrażająca zachwyt nad pięknem stworzonego świata.

W imieniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zapraszam na wystawę

Dorota Sidorowicz-Mulak

Kurator wystawy

Adolf Juzwenko

Dyrektor Ossolineum

„Złota epoka Jagiellonów” to wirtualna wystawa przygotowana z okazji 500-letniej rocznicy urodzin króla Zygmunta II Augusta. Nawiązując tytułem bezpośrednio do popularnego określenia „złoty wiek kultury polskiej” ekspozycja skupia się na przybliżeniu okresu panowania dwóch ostatnich Jagiellonów wykorzystując przede wszystkim zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Prezentuje także zabytki z czasów rodzenia się potęgi tej dynastii, artefakty kluczowe dla charakterystyki 200 lat rządów Jagiellonów do okresu schyłkowego, którego kres wyznacza śmierć Zygmunta Augusta.

Jako motyw przewodni wystawy wykorzystany został jeden z elementów dekoracyjnych występujących na oprawach woluminów należących właśnie do ostatniego Jagiellona. Ten element to wytłoczony złotem superekslibris króla jako władcy Korony i Litwy. Znak świadomie wykorzystujący bogatą symbolikę ukrytą w herbach Orzeł i Pogoń umieszczonych obok siebie, mających przywołać na myśl wszystkie narody zgodnie zamieszkające obszary Rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego pod rządami Jagiellonów.

dynastia i państwo Jagiellonów

Poznaj najważniejsze zjawiska i postacie przez pryzmat zabytków z epoki

Społeczeństwo
i gospodarka
Rzeczpospolitej w XVI w.

Wielowyznaniowość, wielokulturowość, państwo bez stosów, stanowość, gospodarka folwarczna, trojak koronny, półkopek litewski... Poznaj wybrane aspekty społeczeństwa oraz gospodarki złotej epoki Jagiellonów przez pryzmat zabytkowych obiektów.

Kultura i nauka
w złotej epoce
Jagiellonów

Unikatowe dzieła Jana Kochanowskiego, najsłynniejszy cytat w literaturze polskiej, najdroższaksiążka świata – zobacz te i inne oryginalne zabytki kultury i nauki złotej epoki Jagiellonów

Koncert Muzyki dawnej

Przenieś się do epoki Jagiellonów i posłuchaj muzyki tamtego okresu.

Krótki opis: Aliquam sed bibendum nulla. Duis tristique porttitor mi porttitor gravida. Phasellus et elit dui. Integer eu magna elit. Aenean in aliquet magna, quis sodales odio. Aliquam vel nisi aliquet, laoreet felis id, placerat metus. Nulla viverra velit sit amet dui laoreet, non fringilla dolor accumsan.

O projekcie

Kurator wystawy: Dorota Sidorowicz-Mulak

Scenariusz wystawy: Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła

Aranżacja i realizacja wystawy: PRO DIGITAL

Koordynatorzy projektu NCK i wystawy: Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła, Marta Pękalska

Zespół realizujący wystawę (w kolejności alfabetycznej): Joanna Błoch (Ossolineum), Barbara Butent-Stefaniak (Ossolineum), Mariusz Dworsatschek (Ossolineum), Robert Forysiak-Wójcicki (Ossolineum), Agnieszka Franczyk-Cegła (Ossolineum), Łukasz Koniarek (Ossolineum), Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Justyna Łuczyńska-Bystrowska (Muzeum Narodowe w Krakowie), Natalia Nowakowska (Oxford University), Konrad Rzemieniecki (Ossolineum), Shalom Sabar (Hebrew University of Jerusalem), Dorota Sidorowicz-Mulak (Ossolineum), Konrad Szymański (Ossolineum), Olga Tkachuk (Ossolineum), Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)

Videopodcasty: Małgorzata Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski), Aleksandra Oszczęda (Uniwersytet Wrocławski), Arkadiusz Wagner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński), Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski)

Czytanie poetyckie: Anna Błaut, Tadeusz Ratuszniak

Zespół muzyki dawnej Ensemble Fiorini: Barbara Jastrząb (sopran), Ewelina Wojewoda (alt), Jerzy Butryn (bas), Łukasz Wilda (tenor)

Muzyka – nagrania: Jacek Urbaniak

Tłumaczenie na język angielski:

Tłumaczenie na język migowy:

Zdjęcia/skany: Dział Reprografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Andrzej Niedźwiedzki, Andrzej Solnica, Roland Okoń

Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą z następujących instytucji: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum Narodowe w Krakowie, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, zbiory prywatne